PRISER BILER/MASKINER

Gjelder fra 01.02.2023

Maskiner

Mannskap grunnarbeider

Mannskap grunnarbeider m/ADK

Anleggsgartner

Anleggsleder

Landmåler

Minidumper < 3 tonn

Minigraver/hjullaster/valsetog < 3 tonn

Minigraver/hjullaster < 3 tonn, Batterielektrisk

Dumper 6 tonn

Hjullaster 6 tonn. Skuffe, pallegafler, snøskjær

Gravemaskin 3-7 tonn m/rototilt

Gravemaskin 3-7 tonn m/pigg/rivningspakke

Gravemaskin 7-9 tonn m/rototilt

Gravemaskin 7-9 tonn m/pigg/rivningspakke

Gravemaskin 10-12 tonn m/rototilt, Batterielektrisk (fri strøm)

Gravemaskin 13-16 tonn m/rototilt

Gravemaskin 13-16 tonn m/pigg/rivningspakke

Gravemaskin 16-18 tonn m/rototilt

Gravemaskin 16-18 tonn m/pigg/rivningspakke

Hjulmaskin 17 tonn m/rototilt og henger

Gravemaskin 18-20 tonn m/rototilt/GPS

Gravemaskin 18-20 tonn m/pigg/rivningspakke

Gravemaskin 22-25 tonn m/rototilt, Batterielektrisk (fri strøm)

Gravemaskin 22-25 tonn m/rototilt/GPS

Gravemaskin 22-25 tonn m/pigg/rivningspakke

Gravemaskin 26-30 tonn m/GPS

Gravemaskin 26-30 tonn m/pigg/rivningspakke

Gravemaskin 30-32 tonn m/rototilt, Batterielektrisk (fri strøm)

Gravemaskin 30-35 tonn m/GPS

Gravemaskin 30-35 tonn m/pigg/rivningspakke

Gravemaskin 36-42 tonn m/GPS

Gravemaskin 36-42 tonn m/pigg/rivningspakke

Gravemaskin 50-55 tonn m/GPS

Gravemaskin 50-55 tonn m/pigg/rivningspakke

Gravemaskin 64 tonn m/langbom/rivningspakke

Hjullaster 20 tonn

Hjullaster 28 tonn

Vibrasjonsvals CA 602 D 18 tonn. Minstepris 3 timer + rigg

Vibrasjonsvals CA 5500 16,8 tonn. Minstepris 3 timer + rigg 

Vibrasjonsvals Volvo SD 25A 2,5 tonn

Ledd-dumper Volvo A35

Pris ex mva

667,-

778,-

778,-

1 000,-

1 100,-

833,-

861,-

1 111,-

955,-

900,-

900,-

1 078,-

989,-

1 200,-

1 444,-

1 050,-

1 322,-

1 139,-

1 444,-

1 378,-

1 256,-

1 500,-

2 000,-

1 378,-

1 556,-

1 500,-

1 733,-

2 222,-

1 622,-

1 856,-

1 678,-

1 978,-

2 156,-

2 400,-

3 000,-

1 322,-

1 622,-

1 322,-

1 322,-

900,-

1 611,-

Pris inkl mva

834,-

973,-

973,-

1 250,-

1 375,-

1 041,-

1 076,-

1 389,-

1 194,-

1 125,-

1 125,-

1 348,-

1 236,-

1 500,-

1 805,-

1 313,-

1 653,-

1 424,-

1 805,-

1 723,-

1 570,-

1 875,-

2 500,-

1 723,-

1 945,-

1 875,-

2 166,-

2 778,-

2 028,-

2 320,-

2 098,-

2 473,-

2 695,-

3 000,-

3 750,-

1 653,-

2 028,-

1 653,-

1 653,-

1 125,-

2 014,-

Maskiner

Pris ex mva: 667,-

Pris inkl mva: 834,-

Pris ex mva: 778,-

Pris inkl mva: 973,-

Pris ex mva: 778,-

Pris inkl mva: 973,-

Pris ex mva: 1 000,-

Pris inkl mva: 1 250,-

Pris ex mva: 1 100,-

Pris inkl mva: 1 375,-

Pris ex mva: 833,-

Pris inkl mva: 1 041,-

Pris ex mva: 861,-

Pris inkl mva: 1 076,-

Pris ex mva: 1 111,-

Pris inkl mva: 1 389,-

Pris ex mva: 955,-

Pris inkl mva: 1 194,-

Pris ex mva: 900,-

Pris inkl mva: 1 125,-

Pris ex mva: 900,-

Pris inkl mva: 1 125,-

Pris ex mva: 1 078,-

Pris inkl mva: 1 348,-

Pris ex mva: 989,-

Pris inkl mva: 1 236,-

Pris ex mva: 1 200,-

Pris inkl mva: 1 500,-

Pris ex mva: 1 444,-

Pris inkl mva: 1 805,-

Pris ex mva: 1 050,-

Pris inkl mva: 1 313,-

Pris ex mva: 1 322,-

Pris inkl mva: 1 653,-

Pris ex mva: 1 139,-

Pris inkl mva: 1 424,-

Pris ex mva: 1 444,-

Pris inkl mva: 1 805,-

Pris ex mva: 1 378,-

Pris inkl mva: 1 723,-

Pris ex mva: 1 256,-

Pris inkl mva: 1 570,-

Pris ex mva: 1 500,-

Pris inkl mva: 1 875,-

Pris ex mva: 2 000,-

Pris inkl mva: 2 500,-

Pris ex mva: 1 378,-

Pris inkl mva: 1 723,-

Pris ex mva: 1 556,-

Pris inkl mva: 1 945,-

Pris ex mva: 1 500,-

Pris inkl mva: 1 875,-

Pris ex mva: 1 733,-

Pris inkl mva: 2 166,-

Pris ex mva: 2 222,-

Pris inkl mva: 2 778,-

Pris ex mva: 1 622,-

Pris inkl mva: 2 028,-

Pris ex mva: 1 856,-

Pris inkl mva: 2 320,-

Pris ex mva: 1 678,-

Pris inkl mva: 2 098,-

Pris ex mva: 1 978,-

Pris inkl mva: 2 473,-

Pris ex mva: 2 156,-

Pris inkl mva: 2 695,-

Pris ex mva: 2 400,-

Pris inkl mva: 3 000,-

Pris ex mva: 3 000,-

Pris inkl mva: 3 750,-

Pris ex mva: 1 322,-

Pris inkl mva: 1 653,-

Pris ex mva: 1 622,-

Pris inkl mva: 2 028,-

Pris ex mva: 1 322,-

Pris inkl mva: 1 653,-

Pris ex mva: 1 322,-

Pris inkl mva: 1 653,-

Pris ex mva: 900,-

Pris inkl mva: 1 125,-

Pris ex mva: 1 611,-

Pris inkl mva: 2 014,-

Ved større leveranser, rabatt etter avtale
Enhetspriser for transport / entreprenørarbeider etter forespørsel.
Midlertidig ordning pga store variasjoner i pris drivstoff: Ovenstående priser er basert på listepris veidielse kr 14,-, anleggsdielse kr 12,- + mva. Variasjoner på dieselpris over +/- 10 % faktureres som eget tillegg/fratrekk på egen linje på faktura.

For prisforespørsel og ordre tlf; 55 53 54 80, e-post; firmapost@rivenes.no