Faste kontrakter og referanser

Her finner du oversikt over faste kontrakter og prosjekter vi har utført. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Norsk Gjenvinning AS

Transport av containere fra Knarrevik Næringspark til BIR Rådal

Franzefoss Gjenvinning AS

Fast kontrakt.

6 krok- og liftbiler for Franzefoss Gjenvinning AS, region vest.

2 komprimatorbiler til innhenting av næringsavfall fra bedriftskunder.

Stena Recycling AS

Fast kontrakt.

Innhenting av EE-avfall i Vestland fylke

NCC Industry AS

Fast kontrakt.

Utkjøring av knuste masser fra Arna steinknuserverk, NCC Industry AS.

Storavann VBA

Riving av Storavann VBA inkl pumpeledning i vann. Landskapsutforming etter endt riving.

Oppstart: Oktober 2023

Oppdragsgiver: Bergen kommune,
Bergen vann

Sentralbadet

Utvendig og innvendig rivning av Sentralbadet som skal endre bruksformål til et scenekunsthus. To etasjer ved hovedinngangen, samt pipen blir stående igjen.

Oppstart: Oktober 2023

Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS, region vest

Midtbygda sykehjem

Rivning av Midtbygda sykehjem i Åsane, samt grunnarbeid for nytt bygg. 

Arbeidet utføres med elektriske gravemaskiner, med unntak av rettbommet rivningsmaskin som går på fossilfri diesel. Transport av avfall fra byggeplass utføres i hovedsak med elektrisk lastebil.

Oppstart: Oktober 2023

Oppdragsgiver: Skanska Norge AS

Vaksdal idrettsplass

Utbedring og reetablering av fotballbaner på grunn av brudd på overvannsledningene under banene. Fjerning av eksisterende kunstgress, masseutskifting, nye drensledninger, etablere nytt utløp til Vaksdalselva, grøfter, nye bekkeinntak, komplett ny banebelysning.

Legging av nytt kunstgressdekke.

Oppstart april 2023. 

Oppdragsgiver: Vaksdal kommune

Garnes ungdomsskole

Rivning, grunnarbeider og utvendig VAO  i forbindelse med bygging av ny ungdomsskole, som etter planen skal stå ferdig i 2025. Prosjektet skal gjennomføres som utslippsfri byggeplass. All rivning er derfor utført med elektriske gravemaskiner. Containertransport er utført med elektrisk krokbil. 

Oppstart november 2022. 

Oppdragsgiver: Skanska Norge AS.

Nesttun idrettspark, flerbruksanlegg

Prosjektet omfatter:

Sandvolleyballbane, kunstgressbane, utstyrsboder, flerbruksanlegg, parkeringsplass, «Kiss and ride» og bussparkering, treningsapparater, hinderløype, gangstier, belysning og div. utstyr (gjerder, søppelkasser, benker o.l)

Arbeidet pågår i periden mai -22 til februar -23.

Oppdragsgiver: Bergen kommune, etat for idrett.

b7ee89bb4c78b2415b59b8df8d0437

Staume sjøfront

Prosjektet omfatter:

Sprengning 1600 m3, fjellsikring, planering, tilfylling. Utvendig VAO. Arbeider i sjø ifm off. ledninger. Muring ny sjøfront.

Oppstart juni 2022.

Vår oppdragsgiver: Consto Bergen AS

ec6f4bfb4f5454967a7f94494aeff8 (002)

Kysthagen, Sartorparken

Grunnarbeider for ny boligblokk med næring og parkering i 1.etasje. Sprengning ca 15.000 m3, grunnarbeid bygg, grøfter, vei, fortau mm

Oppstart mars 2022.

Vår oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS

20220519_074058

D18 Sykkelvei Kronstad

Grunnarbeid for ny gang- og sykkelvei fra Møllendal til Kronstad. Inntrekktunnel for Bane Nor.

Oppstart 2021.

Vår oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS

Bybanen D14, Mindemyren

Komplette grunnarbeider i forbindelse med bygging av bybane.

Vår oppdragsgiver: NCC Norge AS

Kunstgressbaner Bergen kommune

Oppgradering av diverse fotballbaner til kunstgressbane.

Oppdragsgiver: Bergen kommune, idrettsservice.

1912-bygget Damsgård

Riving og grunnarbeid.

Oppstart oktober 2016.

Oppdragsgiver: Betonmast Bergen AS

Stephansens veg, boligbygging

Oppføring av 34 3- og 4-roms leiligheter i rekke i Stephansens veg på Espeland. Salget går gjennom Eiendomsmegler Vest. Se mer info på www.stephansensveg.no.

Grunnarbeider utføres av Rivenes AS og Hedalm Anebyhus har alt over grunnmur. Innflytting første boliger vår 2016.

Oppdragsgiver: Rivenes Prosjekt AS

Voss gymnas

Riving og grunnarbeid.

Oppstart juli 2015

Vår oppdragsgiver: Constructa Entreprenør AS

Landås skole

Grunnarbeid i forbindelse med bygging av nye Landås skole.
Se video her: watch.htm

Oppstart oktober 2014.

Vår oppdragsgiver: Sognnes Bygg AS

Nye Ulriken tunnel

Transport, rive- og grunnarbeider i forbindelse med bygging av dobbeltspor mellom Arna og Bergen. Omlegging av vei, opparbeiding av parkeringsplasser, utlasting og transport av sprengningsmasser fra tunnel.

Oppstart august 2014.

Vår oppdragsgiver: JV Skanska Strabag Ulriken ANS

Nøstet Panorama

Grunnarbeid og spunting for boligprosjekt på Nøstet, Bergen sentrum.

Vår oppdragsgiver: Constructa Entreprenør AS

Sparebanken Vest Jonsvollskvartalet

Grunnarbeid i Jonsvollskvartalet i Bergen sentrum for bygging av Sparebanken Vest nye hovedkontor.

Vår oppdragsgiver: Constructa Entreprenør AS

Ørnen hotell

Riving av bygninger og grunnarbeid i Ørnenkvartalet i Bergen sentrum.

Rivningsmasser blir sortert på stedet og levert til godkjent mottak.

Vår oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS

Riving Rådhuskvartalet

Riving av bygninger i Rådhuskvartalet i Bergen sentrum.

Rivningsmasser ble sortert på stedet og levert til godkjent mottak.

Utført i 2009 på oppdrag fra Bergen kommunale bygg

Jonsvollskvartalet

Riving av trehusbebyggelsen i Jonsvollskvartalet. Rivingen omfattet 10-12 hus.

Rivningsmasser ble sortert på stedet og levert til gjenvinning.

Arbeidet ble utført i 2004 på oppdrag fra Jonsvollkvartalet AS.

Klostergarasjen, Bergen sentrum

To parallelle 200 m lange fjellhaller. Utlasting og bortkjøring av 95.000 m3 steinmasser. Grøfter for drens og pumpeledninger. Planering av adkomst, utkjøring og haller. Klargjort for asfaltering.

Arbeidet ble utført i 2003-04.

Vår oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS