Åpenhetsloven

Retningslinjer for respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Rivenes AS er en transport- og entreprenørvirksomhet med rundt 120 ansatte som driver innen grunnarbeid, riving, massetransport og containerutleie. Vi holder til i våre lokaler i Kvamsvegen 9-11 i Ytre Arna. Der har vi også eget verksted for reparasjon og vedlikehold av egne kjøretøy og maskiner.

Som en seriøs aktør er vi selvfølgelig opptatt av at vi oppfyller grunnleggende menneskerettigheter, jobber for likestilling og sikrer de ansatte anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Dette er forankret i vårt styre og i våre styringsdokumenter. Vi forventer også det samme fra våre samarbeidspartnere.

Som oftest arbeider vi under en større hoved-/totalentreprenør. Av og til har vi den rollen selv, da gjerne for prosjekter i mindre skala.

Bygg og anlegg er en bransje der risiko for arbeidslivskriminalitet er høy. Vi er avhengige av å ha et godt samarbeid med våre underentreprenører. Dette kan gjelde ved utførelse av sprengning, fjellsikring, rørlegging, asfaltering, betongarbeider o.l. I tillegg har vi samarbeid med lokale aktører innen transport og maskin når vi har for liten kapasitet selv. Iblant må vi ty til innleie av mannskap via mannskapsbyrå. Det er ikke noe av dette som foregår i storstilt skala og vi forsøker så langt det går å benytte oss av lokale aktører som vi er godt kjent med fra før og har god erfaring med.

Det hender at vi må samarbeide med ukjente firma. Da skal vi følge nærmere opp, spesielt der det er utenlandske ansatte; med tanke på lønns- og arbeidsvilkår, deriblant overtidsbetaling, og evt. boforhold under oppdrag.

Vi har en egen sjekkliste for påseplikt ift. underentreprenører, dok. 8_4_2. Ved samarbeid med ukjente / utenlandske firma, skal denne sjekklisten gjennomgås før evt. kontraktsinngåelse. Om det oppdages avvik, skal man så langt det er rimelig anmode om at dette blir ordnet opp i. Om dette ikke etterkommes, blir det ikke noe videre samarbeid.

Vi kan også følge opp direkte med arbeidere ved stikkprøvekontroll på arbeidsstedet. Ved evt. funn av brudd, vil oppgjør til arbeidsgiver bli holdt tilbake til forholdene er ordnet opp i.

Totalt sett så vurderer vi oss selv, ift. vår størrelse og omfang, at vi ikke har særlig stor risiko for omfattende negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter.

Offentliggjøring av informasjon
Rivenes AS publiserer redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven på våre nettsider, rivenes.no. Informasjonsforespørsler knyttet til Rivenes’ arbeid med aktsomhetsvurderinger rettes til firmapost@rivenes.no. Merk emnefeltet i e-posten med Åpenhetsloven.